Nieuwsbrief landbouwhuisdieren maart 2017

Nieuwsbrief landbouwhuisdieren maart 2017

Het is weer tijd voor de longworm vaccinatie! Nu bestellen en vaccineren is eind april/begin mei de weide in.
Plus mastitis selectief behandelen, hoe zit het ook al weer?
———————————————————————————————————————————–


Longworm, beschermd de wei in!

Longwormen, Dictyocaulus viviparus, is een bijzondere parasiet. Deze worm maakt verschillende ontwikkelingsstadia door. Het rund eet longworm larven op met het gras. Hierna komen de larven in de darmen en doorboren daar de darmwand. Ze maken een trektocht door het lichaam om in de longen uit te komen. Daar worden ze volwassen. De volwassen wormen (soms wel duizenden in 1 dier) produceren eieren. De eieren worden opgehoest en doorgeslikt waarna ze zich in de darmen ontwikkelen tot nieuwe larven. De larven worden met de mest uitgescheiden. Hierdoor raakt de weide opnieuw besmet.

niwuesbrief longworm

De totale cyclus van opname van de larven tot aan uitscheiding van nieuwe larven, duurt 3 tot 4 weken.

De symptomen van een longworm infectie kunnen variëren van milde symptomen zoals hoesten bij inspanning tot aan ernstige benauwdheid, of zelfs sterfte. Door schade aan de longen zijn deze dieren vatbaarder voor bacteriën en virussen en hierdoor kan een longontsteking zich ontwikkelen. Bij een minder acuut verloop zien we vaak daling van de melkproductie, conditie verlies en een groeivertraging.

longworm (1)

Een longworminfectie kan bestreden worden met ontwormingsmiddelen. Het is natuurlijk beter om schade in de longen te voorkomen dan te genezen.

Runderen kunnen weerstand opbouwen door met longworm in aanraking te komen als zij nog jong zijn. Om deze weerstand gecontroleerd en veilig op te bouwen is er een vaccin ontwikkeld. Vaccinatie vindt plaats via een vloeistof in de bek. Het vaccin bevat bestraalde longwormen die de aanmaak van afweerstoffen in het dier stimuleren. Het vaccin veroorzaakt geen schade doordat de bestraalde longwormen maar een deel van de trektocht afleggen en geven dus een goede bescherming zonder neveneffecten. De bescherming die hiermee wordt opgebouwd is levenslang.

De vaccinatie bestaat uit twee doseringen met een tussentijd van 4 weken. Twee weken na de 2e vaccinatie is de bescherming compleet en kunnen de dieren de weide in. Indien het jongvee niet geweid wordt is het ook mogelijk drachtige vaarzen en/of melkvaarzen te vaccineren.

Packshot_Bovilis_Longworm_0

Kortom, het is nu de tijd om uw dieren te vaccineren!

De minimale tijd tussen vaccinatie en het moment van naar buiten gaan is 6 weken. Dit betekend dat als u nu vaccineert de dieren eind april de weide in kunnen.

Bestel dus nu uw vaccinaties, mail direct via info@dapzoe.nl of tel. 079-361 0707

———————————————————————————————————————————–

Klinische mastitis selectief aanpakken

http://www.zoetisnieuws.nl/selectiefbehandelen/

Indien u aanwezig bent geweest bij de boerenlunch op 22 februari j.l. dan komt dit plaatje u mogelijk bekend voor.
Graag leggen wij u hier nog even kort uit wat selectief behandelen van klinische mastitis inhoudt. Meer informatie vindt u via de link bovenaan dit stuk maar ook bij het vernieuwen van uw Behandelplan zullen de veranderingen in de aanpak van klinische mastitis aanbod komen.
WAT IS NIEUW?

Het selectief behandelen van klinische mastitis tijdens de lactatie is de volgende stap in het optimaliseren van uw uiergezondheidsstrategie en het verantwoord inzetten van antibiotica. Die stap is nu mogelijk door de introductie van een eerste keus injector voor klinische mastitis (Orbenin Lactation) en een bacteriologische sneltest die u op uw eigen bedrijf kunt inzetten om mastitisverwekkers te identificeren.

Afwijkende melk = ernst en mastitisverwekker bepalen
Een absolute voorwaarde voor een selectieve behandeling van klinische mastitis is het bepalen van de ernst en de mastitisverwekker. Bij een selectieve aanpak krijgen alleen koeien met ernstige symptomen direct een breedspectrumtherapie, al dan niet in combinatie met pijnbestrijding. Bij milde en matige gevallen onderzoekt u de mastitisverwekker met een sneltest op uw bedrijf of via het lab van uw dierenarts. Vervolgens stemt u samen met uw dierenarts de aanpak hier gericht op af.

Gebruik het volgende stappenplan:


Een niet ernstige mastitis; graad 1 of eventueel graad 2 wordt meestal veroorzaakt door een gram positieve bacterie. Deze zijn over het algemeen dus goed gevoelig voor een eerste keus mastitis injector als Orbenin Lactation. 
Wist u dat 3/4 van alle mastitis gevallen veroorzaakt wordt door een gram positieve bacterie? Slechts in een kwart van de gevallen is een gram negatieve bacterie de veroorzaker van de uierontsteking, bijvoorbeeld een E.coli of een Klebsiella, deze beide bacteriën staan er natuurlijk om bekend zelfs zeer ernstig zieke dieren te kunnen veroorzaken. 

Stap 1 is het bepalen van de ernst van de mastitis, Graad 1, 2 of 3.


Stap 2 is het inzetten van een gram positieve of gram negatieve bacterie test, dit kunt u zelf doen op uw bedrijf of via ons in ons laboratorium.

Stap 3 is het vervolgen van de ingezette therapie of de therapie aanpassen. Zoals hierboven aangegeven wordt kunt u door het volgen van dit protocol na het aantonen van een gram negatieve bacterie alsnog overschakelen naar een tweede keus mastitis injector tijdens de behandeling. Heel vaak zult u echter merken dat dit niet eens nodig is omdat de koe reeds opgeknapt is.

Heeft u nog vragen over het aanpassen van het mastitis beleid op uw bedrijf? Of heeft u interesse in het zelf inzetten van sneltesten? Wij helpen u graag!

Hieronder leest u meer over Orbenin Lactation.

———————————————————————————————————————————–

Orbenin lactation

Orbenin lactation is geschikt voor de behandeling van mastitis geassocieerd met stafylokokken en streptokokken bacteriesoorten gevoelig voor cloxacilline, enkel gram positieve bacterien.

Deze eerste keus mastitis injector verdiend onze voorkeur voor de behandeling van graad 1 mastitis (enkel afwijkende melk, uier niet afwijkend, koe niet ziek).

Wist u dat deze injector met een tussentijd van 2 dagen, 3 maal toegediend moet worden? De injector is dan ook over een periode van 6 dagen werkzaam in het uier. Een beduidend langere werking dan tweede keus mastitis injectoren zoals ubrolexin en avuloxyl als u deze kuren inzet volgens het bedrijfsbehandelplan en dus niet herhaald.

De wachttijd op de melk is 4 dagen, deze wachttijd telt u vanaf het toedienen van de laatste injector. In totaal zal de wachttijd melk dus 8 dagen bedragen.

Klik hier voor meer informatie